Om Dogpower

Vår visjon

Vår visjon er å tilrettelegge for rike natur- og kulturopplevelser på en ansvarsfull måte. Dette gjør vi gjennom å ta vare på våre gjester, miljøet og lokalsamfunnet i best mulig grad.

Dogpower ønsker å gi sine gjester en kvalitetsopplevelse som gjør at gjesten etter opplevelsen har økt sin respekt for dyr, medmennesker, miljøet og seg selv.

Opplevelsene er basert på en bærekraftig utvikling som tar hensyn til lokal natur og kultur.

I statuttene for å kunne bli en slik bedrift sies følgende

“Tilfredsstiller man kravene for Norsk økoturisme godkjenning, lever man også opp til internasjonale mål for økoturisme. Ønsker man å være blant de beste i verden på økoturisme og utnytte de markedsmulighetene dette kan gi, så er første trinn å bli godkjent, norsk økoturismebedrift”.

En norsk økoturisme-bedrift er
  • Natur og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.
  • Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.
  • Etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.
  • Bidrar positivt i lokalsamfunnet, bruker lokal arbeidskraft, lokale tjenester og produkter, jobber for økt samarbeid og utøver et generelt samfunnsansvar.
  • Bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.
  • Stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.
  • Tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø